فروشگاه روشنایی پارس الکترونیک https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html 0 Dob 6.5w 33mm درایور واترپروف ۵۰ وات KB درایور واترپروف ۱۸-۱۲ وات KB درایور واترپروف ۲۴ – ۳۶ KB درایور ۱ تا ۳ واتر پروف KB درایور دارک انرژی ۳۶-۵۰w درایور دارک انرژی وات ۳۶-۱۸ درایور دارک انرژی ۵۰w درایور دارک انرژی ۱۸-۲۴w درایور دارک انرژی ۱۲-۱۸w درایور دارک انرژی ۸-۱۲w سی او بی ۷ وات سفید بریجلوکس TYF سی اوبی ۱۰ وات آفتابی بریجلوکس TYF تانون ۲۰۰ وات دی او بی ۵۰ وات رشدگیاه ( فول اسپکتروم ترکیبی ) بدنه خیابانی ۱۰۰ وات مدل تنیسی بدنه خیابانی ۲۰۰ وات تنیسی بدنه خیابانی ۵۰ وات مدل تنیسی بدنه خیابانی ۱۵۰ وات تنیسی چراغ خیابانی مدل آرورا ۱۰۰ وات چراغ خیابانی مدل تنیسی۱۵۰وات چراغ خیابانی مدل تنیسی ۵۰وات کیس وال واشر ۲۰ سانتی کیس وال واشر ۴۰ سانتی اس ام دی سامسونگ SAMSUNG درایور بردیDark Energy 4 – 7w ماژول RGB گرد ۹*۳w اس ام دی ۵۰۵۳ – ۱۲ ولت ماژول اس ام دی ۲۲۰V برق مستقیم سفید (Dob) 5 وات لنز جت لایت ۳۳ میل ۱۵ درجه ماژول گرد ۲۴ وات ۲۲۰ مستقیم سفید درایور KB 8-24w t8 چراغ سوله ای ۱۲۰ وات کیس وال واشر ۲۵ سانتی ماژول ۵۰×۲۲۲ چیپ اسرام ۳۰۳۰ صفحه اصلی ماژول ۵۰ وات cc نچرال (سئول) ماژول سوله ای ۱۲۰ وات برق مستقیم سفید لنز ۶۰ درجه ۱۴mm (SMD 3030) PCB 18w RGB 140mm PCB R_G_B 12w 112mm ماژول ۴۸ وات برق مستقیم کری ۱۰ وات Cree اس ام دی ۰.۵وات ۲۸۳۵ EDISON سفید سی او بی ۵۰w رشد گیاه درایور دارک انرژی ۳-۵w درایور دارک انرژی ۲۴-۳۶w درایور دارک انرژی ۱-۳w ماژول وال واشر آفتابی ۶وات SMD ماژول وال واشر آمبر SMD ماژول گرد ۱۸ وات CC قرمز