لامپ کم مصرف

آیا نور لامپ های کم مصرف مضر است؟

لامپ کم مصرف نوعی لامپ فلورسنت است و شیوه کار آن به این صورت است که برخورد الکترون ها اتم های جیوه داخل لامپ را برانگیخته و پرتوهای فرابنفش تولید می کند. برخورد این اشعه نامرئیی با لایه فسفر پوشش داده شده روی سطح داخلی تیوپ، نور مرئی ایجاد می کند که با تغییر فسفر ی توان نورهایی با رنگ های گوناگون مانند: سبز، زرد، سفید، قرمز و آبی ایجاد کرد. گر چه از نظر مصرف انرژی این لامپ ها حدوداً هشت برابر به صرفه تر از لامپ هی رشته ایی هستند؛ اما ضررهایی هم دارند. نور لامپ های فلورستن در طولانی مدت ممکن است موجب مشکلات زیر شود: خستگی زودرس، افسردگی، ضعف و بی حالی، از دست دادن تمرکز ذهنی، کاهش راندمان یا بازده کاری، افزایش تنش های روانی، زیرا لامپ های کم مصرف تغییر شدت و ضعف نور دارند که این امر می تواند حتی موجب آسیب رساندن

اطلاعات بیشتر
لامپ کم مصرف

بمب جیوه بر سقف خانه های ایران

پس از مدت ها تبلیغ درمورد استفاده از لامپ های کم مصرف و تلاش برای گسترش آن در جامعه مدتی است که هشدارها درمورد روش نادرست استفاده از آنها در ایران جدی تر شده؛ به قول کارشناس بهداشت تشعشات وزارت بهداشت، بمب جیوه را به خانه ها آوردیم و درمورد آن آموزشی به مردم ندادیم. همه ما حتی شده یک بار تبلیغات مربوط به استفاده از لامپ های کم مصرف به جای لامپ های قدیمی را دیده یا شنیده ایم. صرفه جویی در مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش بهای قبض برق، مهم ترین مزیت استفاده از این لامپ هاست. پس از مدت ها تبلیغ درمورد استفاده از لامپ های کم مصرف و تلاش برای گسترش آن در جامعه مدتی است که هشدارها درمورد روش نادرست استفاده از آنها در ایران جدی تر شده؛ به قول کارشناس بهداشت تشعشات وزارت بهداشت، بمب جیوه را به خانه ها آوردیم و

اطلاعات بیشتر