CRI چیست و چگونه اندازه گیری میشود؟  مخفف COLOR RENDERING INDEX میباشد که به زبان ساده یعنی:منبع نور مصنوعی چقدر توانایی نمایش واقعی و صحیح رنگها را در مقایسه با نور خورشید دارند. نورپردازی در سیستم جهانی دارای یک شاخص اندازه گیری می باشد که به آن شاخص نمود رنگ یا CRI  میگویند. این شاخص نوری جهت تمیز دادن بین روشنایی خوب و بد به کار میرود و فاکتوریست مهم جهت مقایسه بین محصولات ال ای د، تولید کنندگان لامپ های رشته ای به خاطر فراگیری یا دستکم سادگی محصولات خود بیش از نیم قرن است تغییری محسوس در تولیدات خود نداشته اند. اما ال ای دی ها اینگونه نبوده و به طورمداوم در حال بروزرسانی از لحاظ سخت افزاری و نیز پروتکل های استانداردی هستند،این اتفاق باعث گسترش پالت تست رنگ میشود و بُعدی جدید به اندازه گیری کیفی می افزاید.