بیوگرافی شرکت نیمه هادی های OSRAM Opto شعار:راننده نوآوری در بخش نیمه هادی نیمه هادی های Osram Opto یکی از چراغ های راهنما هم در توسعه فناوری و هم در ساخت محصولات باکیفیت است. نزدیک به چهار دهه است که این شرکت پیشرفته با سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه محصولات جدید در زمینه تولید فناوری فعالیت می کند Osram Opto این امکان را فراهم می کند که از نیمه هادی هایش برای تعیین استانداردهای بین المللی در زمینه روشنایی ، تجسم و فن آوری سنسور استفاده شود.