محققان دانشگاه توکیو موفق به ساخت پوست های نوری شده اند که از پلیمرهای ال ای دی ساخته شده است که می توانند آشکارسازی های نوری را در ضخامتی بسیار نازک یعنی ۳ میکرومتر ارائه کنند، به طوری که می توان آن ها را عملا با بدن ترکیب و توسعه داد.

البته نباید در وهله اول از این صفحه ها، انتظار پخش فیلم را داشت، اما این صفحات مثلا می توانند شکلی مانند خال کوبی را برروی پوست به تصویر بکشند. باید گفت که این یک فن آوری کارامدتر نسبت به تلاش های قبلی در زمینه ساخت این صفحات پوستیست. این صفحات آنقدر به اندازه کافی بادوام هستند که اگر شما اندامتان را دچار انعطاف کنید، آن ها نخواهند شکست.

همانطور که ممکن است که در تصویر این خبر هم دیده باشید، شاید در نمونه های اولیه، کاربرد نرم افزاری این صفحات پوستی کم باشد، اما از آن جا که دانشمندان، همواره در حال تلاش برای بهبود تکنولوژی هستند، مطمئنا در آینده ای نه چندان دور از این صفحات بسیار نازک می توان عملکردهای کاربردی تری را انتظار داشت، عملکردهایی همچون نمایش داده های تناسب اندام برای دوندگان در حال دویدن و یا این که، این صفحات آن قدر پیشرفت کنند که توانایی این را داشته باشند تا جای ساعت های هوشمند فعلی را بگیرند تا ابزارهای پوشیدنی بتوانند واقعا به معنای واقعی کلمه، پوشیدنی باشند.

منبع : www.ittl.ir