چگونه یک طراحی نورپردازی ایده آل برای یک ساختمان اداری یا موسسه بین المللی داشته باشیم؟همان طور که گفته شد ،اولین نکته که باید توجه کرد اهمیت و ارزش بین المللی آن ساختمان است.ما حق نداریم در طراحی نورپردازی چنین ساختمان هایی عناصر عظمت ، پایداری ، تاثیرگذاری و شکوه نورپردازی نما را نادیده بگیریم! بسیار کج فکری است اگر در نورپردازی این بنا ها به بهانه کاهش هزینه های جاری به یک نورپردازی بی هدف و بدون برنامه بسنده کنیم ، چرا که این بنا ها آبروی یک ملت هستند و نقص در طراحی نورپردازی آن ها باعث لطمه زدن به هویت بین المللی یک کشور می شود،لذا می بایست بیش تر از همه :

– بهره گیری از المان های ساختمانی که نماینده شکوه معماری نمای آن ساختمان هستند.

– استفاده از رنگ هایی که نمایش دهنده پایداری ، عظمت و شکوه هستند و در تناسب با نوع کاربری و وظایف ساختمان نیز هستند.

– تا می توانید در طراحی نورپردازی ساختمان های اداری از حرکت های بیهوده برهیزید

– نیم نگاهی به کاربری ساختمان داشته باشیم و متناسب با آن طراحی کنیم.

در زیر با ذکر نمونه به بررسی موارد فوق می پردازیم:

بهره گیری از المان های ساختمانی که نماینده شکوه معماری نمای ساختمان هستند :

در هر ساختمانی می توان مواردی را پیدا کرد که کمک شما در طراحی بهتر و باشکوه تر نورپردازی نمای آن ساختمان باشند ، مواردی همچون :

ستون های بلند

ستون ها معرف ارتفاع هستند و نورپردازی خطوط عموی به افزایش شکوه نما کمک می کند.

استفاده از نورپردازی ستون ها در افزایش شکوه ساختمان اداری (موزه هنرهای زیبا)

طاق ها و سردرهای باشکوه

بسیاری از نما های دارای طاق ها و سردرهای باشکوهی هستند ، طراح نورپردازی نیز می تواند از این المان ها در معماری نور خود بهره ببرد.

عناصر مدرن در ساختمان های مدرن همچون آسانسورهای شیشه ای، شیشه ها ، اسکلت های آهنی و ….

از این المان ها نیز می توان در طراحی نورپردازی ساختمان های مدرن به خوبی بهره برد.مثلا:

%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 %DB%8C%DA%A9 %D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D9%84 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %DB%8C%DA%A9 %D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DB%8C%D8%A7 %D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F 1

بهره وری از شیشه های یک آسمان خراش در طراحی نورپردازی ساختمان برج یونیکا

%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 %DB%8C%DA%A9 %D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D9%84 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %DB%8C%DA%A9 %D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DB%8C%D8%A7 %D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F 4

نشان و علامت تجاری (لوگو)

یک علامت یا نشان تجاری که می توان متشکل از حروف برجسته ، المان های حجمی و امثالهم باشیم نیز اگر به خوبی نورپردازی شود علاوه بر افزودن هویت به بنا می تواند به شکوه بنا بیافزاید.

برجستگی های نما

بسیاری از نما ها دارای برجستگی هایی هستند ، همانند گنبد ، برجک ها و مناره ها ، پیش آمدگی بنا ، بادبانی ها ، پرچم ها و ..که می توان آن ها را در جهت افزایش شکوه و عظمت بنا و هویت بخشیدن به آن نورپردازی کرد :

%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 %DB%8C%DA%A9 %D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D9%84 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %DB%8C%DA%A9 %D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DB%8C%D8%A7 %D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F 3

استفاده از رنگ های معرف شکوه و زیبایی ساختمان در طراحی نورپردازی ساحتمان های اداری و موسسات بین المللی :

همان طور که در مباحث روانشانسی رنگ نور نیز گفته شده است ، برخی از رنگ ها باعث افزایش شکوه نورپردازی یک نما می شوند ، به عنوان مثال رنگ سفید گرم اگر با قدرت در نورپردازی نما مورد استفاده قرار گیرد ،ابهتی خاص به ساختمان می دهد.رنگ سفید گرم طیف نور مستقیم خورشید و یک نور گرم است و لذا حس عظمت و قدرت را منتقل می کند.رنگ سفید نیز اگر به خوب مورد استفاده قرار بگیرد می تواند مفهوم مشابهی را منتقل کند.رنک های گرم نیز می توانند در برخی موارد در ترکیب با رنگ های طیف سفید بیان کننده شکوه و عظمت باشند.

استفاده از رنگ های سرد به خودی خود حس شکوه را منتقل نمی کند ، لیکن در تضاد با رنگ های گرم می توانند آن ها را تقویت کنند.

البته باید توجه کرد که گاهی اوقات بسته به کاربری و رنگ سازمانی ساختمان مورد نظر می بایست ایده ها را تغییر داد.مثلا چنانچه قصد داریم نورپردازی ساختمان مربوط به انجمن شاعران پارسی زبان را به عهده بگیریم، می بایست از طیف نیلی در کنار طیف سفید استفاده کنیم تا مخاطب حسی عرفانی نسبت به بنا پیدا کند.

تا می توانید در طراحی نورپردازی ساختمان های اداری از حرکت های بیهوده برهیزید

سعی کنید دچار تکلف نشوید،سعی نکنید برای مهم نشان دادن ساختمان زیاده روی کنید و هویت ساختمان را تخریب نکنید.با یک طراحی نورپردازی ساده می توان یک بنا را با شکوه کرد ، اما گاهی اوقات یک طراحی نورپردازی پیچیده باعث تخریب شکوه یک بنا می گردد.سعی نکنید صرفا از بهترین تکنولوژی نورپردازی بهره ببرید ، بلکه سعی کنید بهترین تکنیک ها را در کنار هم برای بهترین طرح به کار ببرید.

قبل از اقدام به طراحی نورپردازی نیم نگاهی به کاربری ساختمان داشته باشیم :

گاهی اوقات ممکن است موارد فوق الذکر برای یک کاربری خاص مناسب نباشند!

مثلا شما قصد دارید یک ساختمان مربوط به کودکان را نورپردازی کنید ، اینجا می بایست به تنوع رنگ و جذابیت بنا بیشتر از ابهت آن اهمیت داد.یا مثلا اگر قصد دارید ساختمان انجمن حمایت از حیوانات را نورپردازی کنید، باز هم باید طرحی متفاوت در ذهن داشته باشید.

%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87 %DB%8C%DA%A9 %D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C %D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%A2%D9%84 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %DB%8C%DA%A9 %D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DB%8C%D8%A7 %D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F 2

منبع :  http://www.sunmoon.ir