Capacitor خازن (انباره) وسیله الکتریکی هست که میتواند بار الکتریکی (انرژی الکتریکی) را در خود ذخیره کند. انواع مختلفی از خازن وجود دارد اما همه آنها حداقل شامل دو هادی هستند که توسط یه عایق از یکدیگر جدا شده اند.نام این هادی ها صفحات خازن هست.صفحات خازن می تواند از جنس فلز یا الکترولیت باشند. عایق دی الکتریک نیز لایه عایق است که بین صفحات خازن قرار میگیرد و ظرفیت خازن را افزایش میدهد و جنس آن میتواند از شیشه،آب،سرامیک و پلاستیک باشد زمانی که یک خازن در حالت تعادل الکتریکی قرار دارد،‌ هیچ ‌یک از صفحات آن دارای بار الکتریکی نیستند. وقتی که آن را شارژ کنیم، بار الکتریکی  میان صفحات جابجا می‌شود. این جابجایی منجر به باردار شدن یک صفحه به اندازه کیو+ و صفحه دیگر به اندازه کیو- خواهد شد.

(Q+)(Q-)

با توجه به اینکه با دو صحفه باردار مواجه هستیم، بنابراین می‌توان یک اختلاف پتانسیل برای آن تعریف کرد. توجه داشته باشید که این اختلاف پتانسیل با این علامت نشان داده میشود. آزمایشات نشان میدهد که مقدار بار ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو صفحه ارتباط خطی دارد.معمولا ظرفیت خازن‌ها از مرتبه پیکوفاراد تا میلی فاراد در نظر گرفته می‌شود.در مدارات الکتریکی نیز از دو خط موازی به ‌منظور نشان دادن محل خازن استفاده می‌شود. البته حالت‌های مختلفی از نشان دادن خازن در یک مدار وجود دارد. در شکل زیر دو روش مرسوم جهت نشان دادن خازن رسم شده.